Henvisninger

Henvisninger


Parodontalbehandling

Tandlæge Tanja Skuldbøl Borch modtager henvisninger til følgende typer parodontalbehandling:

  • Diagnostik
  • Behandlingsplanlægning
  • Behandling (herunder kirurgi)​


Kirurgi

Tandlæge Mads Møller Meyerheim modtager henvisning til kirurgi:


  • implantatisættelse
  • rodresektioner
  • amotio


Kontakt os venligst via EDI portalen med patientens oplysninger, problemstilling, oplysninger om tidligere udført behandling og relevant journalmateriale (inkl. røntgenbilleder), ​så indkalder vi patienten.